202 גיליון פלדה אל חלד

202 גיליון פלדה אל חלד

1.202 צלחת נירוסטה שייכת לפלדת אל חלד austenite הגרורה.
דגם 2.GB עבור 1CR18MN8NI5N.

זוג: לא

הבא: מוצר צלחת נירוסטה באיכות גבוהה 316 מכירה חמה