202 גיליון פלדה אל חלד

202 גיליון פלדה אל חלד

1.202 צלחת נירוסטה שייכת לפלדת אל חלד austenite הגרורה.
דגם 2.GB עבור 1CR18MN8NI5N.

זוג: יישום טמפרטורה גבוהה 201 צלחת נירוסטה

הבא: הנמכר ביותר באיכות מובטחת פלדת אל חלד 201