המחצית הראשונה של תעשיית פלדה רווחים של רוז יותר מ 1. 5 פעמים פעמים


עם שיפור היעילות, היחס בין הנכסים וההתחייבויות של המפעלים המשיך לרדת. על פי הנתונים הסטטיסטיים של האגודה, בסוף יוני, ברזל ופלדה הארגון הנכס יחס אחריות ירד ל 67.3%, ירידה של 3.97% לעומת השנה שעברה.

stahlindustrie.jpg

עם זאת, הנטל של המפעלים עדיין כבדים יותר, כל העלויות עולה, במחצית הראשונה של 380 חברות חבר בילה 11.7% על צמיחה שנתית.