יכולת ייצור פלדה הושלמה יותר ממחצית השנה

על פי האתר הרשמי חדשות לפיתוח לאומי והנציבות הרפורמה, לתוך 2017, פלדה פחם לעבודה

להמשיך לבצע, השיגה תוצאות חיוביות. עד עכשיו, המדינה יכולת ייצור פלדה של 31.7 מיליון טון, השלימה את המשימה השנתית של 63.4%; סך של 68.97 מיליון טונות של יכולת ייצור פחם, השלימה 46% של הפעילות השנתית. עם התקדמות רציפה של פלדה, פחם כדי הייצור, אופטימיזציה מבנה כלכלי ואת טרנספורמציה של אנרגיה קינטית חדשה, התוצאות החיוביות מתגלים בהדרגה, המדגיש את הביצועים: הראשונה, באופן משמעותי לשפר את היעילות של מפעלים. הרבעון הראשון של השנה, חברת חבר התאחדות תעשיית פלדה וברזל רווחים מאובדן באותה תקופה שעברה שנה 8.75 מיליארד יואן על רווח של 23.28 מיליארד יואן; השניה היא הפיגור ביטוח לאומי שכר מופחת. נכון לסוף מרץ, מחוז שאנשי, הפיגור המצטבר של השכר עד סוף 2016 58.4%; ביטוח סוציאלי שהצטברו עד סוף 2016 למטה 10.8%; השלישי הוא אופטימיזציה מבנה תעשייתי, שדרוג. יכולת ייצור באיכות גבוהה בשדרוג התעשייה של תפקיד מוביל לשחק נוספות; רביעית, הסדר בתחרות שוק משופרת באופן משמעותי. באמצעות חיסול של לאחור, פרויקטים של בנייה בלתי חוקית לנקות משותף אכיפה של שלוש פעולות מיוחדות ואני עוד יותר ליצור סביבת שוק הישרדותם של החזקים.

ועדת הרפורמה ופיתוח אמר והברזל בענף הפלדה לעבודה לקדם באופן פעיל את העבודה, לא רק כדי לקדם את היעילות של השחזור, לשפר את היעילות ולשפר את העסק וביטחון חברתי, אבל גם מגלם החברה כולה כדי לקדם בצד ההיצע של הקונצנזוס רפורמה מבנית.

QR$6D%AA`@GP6A~_N4Q$}A0.png