הלקוחות שלנו מ פיליפינית בקר במפעל שלנו

הלקוחות שלנו מ פיליפינית לבקר במפעל שלנו ב -20 בספטמבר 2015. הם לבקר במפעל שלנו עבור הבדיקה במפעל של המוצרים שלו, ואנחנו הציג את החברה שלנו ולעשות את הבדיקה של המוצר איתם יחד. ואנחנו גם נותנים להם מידע מפורט שלנו


תמונה ראשונה: ביקור במפעל


תמונה 2: בדיקת גודל הצינור


תמונה שלוש: מחלקת oversea שלנו עם הלקוח