לקוח שלנו מפיליפיני לבקר במפעל שלנו

לקוח שלנו מפיליפיני לבקר במפעל שלנו ב-20 בספטמבר, 2015. הם לבקר במפעל שלנו עבור המפעל לבחון את המוצרים שלו, הצגנו את החברה שלנו, לעשות את הבדיקה של המוצר איתם ביחד.  אנו גם נותנים להם מידע של מפורט שלנו


תמונה אחת: הלקוח לבקר במפעל


תמונה 2: בדיקת הגודל של הצינור


תמונה 3: מחלקת oversea שלנו עם הלקוח