[[TitleIndustry]]

מהו מקורבות נירוסטה?

Date:Aug 08, 2019
אוגן נירוסטה הוא חלק המחבר את הצינור לצינור ומחובר לקצה הצינור. ישנם חורים באוגן, והברגים מחברים את שני האוגנים זה לזה. האגנים אטומים אטמים. חיבור הברגה עם אוגן (חיבור תיל) אוגן ומיגון מרותך.

אוגנים הם חלקים בצורת דיסק הנפוצים ביותר בהנדסת צנרת. האגפים משמשים בזוגות ועם האוגנים התואמים על השסתום. באינסטלציה משמשים בעיקר אוגנים לחיבורי צנרת. בצנרת שצריך לחבר, מתקינים מגוון אוגנים. צינורות הלחץ הנמוך יכולים להשתמש באוגני חבלי תיל, ואוגני הריתוך משמשים בלחצים מעל 4 ק"ג. אטם מונח בין שני האגנים ואז נלחץ. לאוגני לחץ שונים עוביים שונים ומשתמשים בברגים שונים.

התפקיד העיקרי של אוגן נירוסטה:

1. חבר את הצינור ושמור על ביצועי איטום הצינור;

2. נוח להחליף צינור מסוים;

3. קל לפתוח ולבדוק את הצינור;

4. נוח לסגור צינור מסוים.

ניתן להטיל אוגני נירוסטה או להברגה או לרתך. חיבור האוגנים מורכב מזוג אוגנים, מרווח ומספר ברגים ואומים. האטם ממוקם בין שני משטחי איטום האוגנים. לאחר הידוק האום, הלחץ הספציפי על פני האטם מגיע לערך מסוים ואז מתעוות, וממלא את חוסר האחידות על משטח האיטום כדי להפוך את המפרק חזק.

אבזרי צנרת אוגנים מפלדה אל חלד מחוממים שוב ושוב כדי לזרז קרבידים, מה שמפחית את עמידות בפני קורוזיה ותכונות מכניות. אוגני נירוסטה מתווספים כראוי עם כמויות מתאימות של אלמנטים יציבות Ti, Nb, Mo וכו 'כדי לשפר את עמידות הקורוזיה ואת יכולת הריתוך. לאביזרי צנרת עם אוגן פלדה אל חלד יש עמידות טובה בפני קורוזיה ועמידות בפני חמצון והם נמצאים בשימוש נרחב בייצור מכונות כימיות, דשנים, נפט ומוצרי רפואה.

צרו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני: info@sxht-group.com


זוג: מה זה צינור סגסוגת?

הבא: מה זה מוטות נירוסטה?