[[TitleIndustry]]

משרד המסחר: מחירי הפלדה עלו בשבוע שעבר ב -1.1%

Date:Oct 11, 2018

על פי נתוני משרד המסחר, בשבוע שעבר (20 עד 26 באוגוסט) מחיר השוק הלאומי של מוצרים חקלאיים אכילים עלה 1.6% מהשבוע הקודם, ושוק ההון לייצור עלה 0.5% מהשבוע הקודם.

מחיר המתכות הלא-ברזליות עלה 1.3% לעומת השבוע הקודם, כאשר אבץ, ניקל, אלומיניום, עופרת, פח ונחושת עלו ב -3.6%, 1.9%, 1.6%, 1.5%, 0.9% ו 0.5% בהתאמה.

steel_industry (1).jpg

מחירי הפלדה עלו ב -1.1%, כולל חוט מהיר, פלדה משורבלת, מחיר בר עגול רגיל של 4457 יואן לטון, 4354 יואן ו -4423 יואן בהתאמה, עלה 1.4%, 1.4% ו -1.1%.

זוג: סגסוגת מגנטית רכה

הבא: סיבה חלודה של צינור נירוסטה