[[TitleIndustry]]

כיצד תתפתח טכניקת הפלדה בעתיד?

Date:Jul 07, 2019

כיצד תתפתח טכניקת הפלדה בעתיד?

על תעשיית הברזל והפלדה לפעול בהתאם להוראות הפיתוח הטכני העיקריות:

1. טכנולוגיית ייצור ברזל נמוכה עשויה

בעקבות הטכנולוגיה לייצור ברזל דל-פחמן בתנור הפיצוץ, היא מתמקדת בעיקר במחקר של חומרים חדשים לתנור, כגון מטען מורכב של ברזל פחמן בכבשן פיצוץ, מיחזור גז עליון בתנור פיצוץ, חומרים המכילים מימן (עשיר במימן, גז טבעי, הזרקת COG), העשרת חמצן גבוהה (שיעור חמצן עשיר 30% או חמצן מוחלט) הזרקה, כמות מוגבלת של הזרקת פחם וכו ', להפחתת פליטת CO2 מתהליך ייצור הברזל.

2. טכנולוגיה לייצור ברזל ללא פיצוץ מפחית פליטה, מפחיתה

הטכנולוגיה לייצור ברזל ללא תנור פיצוץ משתמשת בהפחתת מימן, שיכולה להפחית משמעותית את פליטת CO2. זה כולל בעיקר חמישה סוגים: טכנולוגיית הפחתת התכה, טכנולוגיה להפחתה ישירה, הפחתת מימן ישירה, מתכות ישירות על בסיס הפחתת התכת של מתכות מימן, הפרדת פחמן דו חמצני, טכנולוגיות איסוף, אחסון וניצול.

3. טכנולוגיית ייצור פלדה

ניתן לשכלל בעיקר לארבעה היבטים: טכנולוגיות לטיפול במתכות חמות יעילות גבוהה לטיפול במתכות חמות, תהליך זיקוק יעיל חדש של ריסוס אבקת תחתון מצקת, טכנולוגיית מתכות תחמוצת לייצור פלדת ריתוך אנרגיה בקו גדול, ובקרת מיקרו-מבנה אחידה מד עובי. השג ביצועים חדשים תוך השגת תוצאות פירול טובות.

4. פלדה מיוחדת באיכות גבוהה, יעילות גבוהה, בעלות נמוכה מתכות מיוחדות תהליך חדש

הראשון הוא שלוש טכנולוגיות זיקוק. לאחר התנור החשמלי הקונבנציונאלי או הממיר, מתווספים שלושה בתי זיקוק לחומרי פלדה מיוחדים וחומרים מתכתיים אחרים עם ביצועים גבוהים ליישומי חלל כגון יעילות גבוהה ועלות נמוכה. שנית, את הדור החדש של פלדה מיוחדת מנקים, הומוגניזציה וטכנולוגיית הזיקוק, מחקר ופיתוח של דור חדש של טכנולוגיית זיקוק נקניקית מצקת מיוחדת המאופיינת בחומרים בלתי מזהמים, חימום ופחתת פלדה מותכת, חנקן בלחץ גבוה סוף פלדה אל חלד מטלורגיה-הוספה טכנולוגיה חדשה, טכנולוגיית חידוש אלקטרוסלאג על בסיס גבישי מוליך וכו 'לייצור פלדת סגסוגת מתקדמת.

צרו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני: info@sxht-group.com


זוג: כיצד ניתן להשתמש בפלדה העמידה בפני שחיקה וכיצד לעבד אותה?

הבא: מה זה 316 אוגני נירוסטה?