[[TitleIndustry]]

מה זה גלגול חם? מהם היתרונות והחסרונות?

Date:Jun 05, 2019

גלגול חם הוא תהליך היצירה של צלחת פלדה, המתייחס לגלגול המתהווה בתנאי שהפלדה או הסגסוגת לא התקררו לחלוטין ורכים יותר. התכונות העיקריות הן:

יתרונות: ניתן להרוס את מבנה הליהוק של מטיל, ניתן לשכלל את גודל התבואה של הפלדה, ולבטל את הפגמים במיקרו-מבנה, כך שניתן יהיה לשפר את המיקרו-מבנה והתכונות המכניות של הפלדה. שיפור זה בא לידי ביטוי בעיקר בכיוון הגלגול, כך שהפלדה כבר אינה איזוטרופית במידה מסוימת, ואת הבועות, הסדקים והרפיון שנוצרו במהלך המזיגה ניתן גם לרתך תחת פעולת טמפרטורה ולחץ גבוהה.

חסרונות:

1. לאחר גלגול חם נלחצים את התכלילים הלא מתכתיים (בעיקר סולפידים ותחמוצות, כמו גם סיליקט) בפלדה לגיליונות דקים, וכתוצאה מכך נוצר דלמינציה (שכבה בין-שכבתית). דלמינציה מחמיר מאוד את תכונות המתיחה של הפלדה לאורך כיוון העובי, וקרע בין-לאומי עשוי להתרחש במהלך הצטמקות הריתוך. הזן המקומי הנגרם על ידי הצטמקות הריתוך הוא לרוב מספר פעמים מהזן של נקודת התשואה, שהוא גדול בהרבה מזה שנגרם בגלל עומס.

2. לחץ בודד הנגרם על ידי קירור לא אחיד. הלחץ השיורי הוא הלחץ הפנימי של שיווי המשקל העצמי ללא כוח חיצוני, ולפלדת הקטעים החמים המגולגלים עם כל מיני הקטעים יש מתח מסוג זה. ככל שגודל הקטע של פלדת המקטע הכללי גדול יותר, כך הלחץ שיורי גדול יותר. למרות שהלחץ הנותר הוא שיווי משקל עצמי, עדיין יש לו השפעה מסוימת על הביצועים של חברי פלדה תחת פעולה של כוח חיצוני. לדוגמה, יתכנו השפעות שליליות על דפורמציה, יציבות, עמידות לעייפות וכן הלאה.


זוג: מה זה נירוסטה austenite?

הבא: התכונות של צינור סניטרי מנירוסטה