[[TitleIndustry]]

מצב משלוח (מגולגל) קר (מגולגל)

Date:Oct 12, 2018

באמצעות פלדת דפוס עיבוד קר, מגולגלת בקור התגלגל, ללא כל טיפול בחום ומסירה ישירה של המדינה, המכונה מצב קר או התגלגל קר.


657289641_462.jpg


בהשוואה למצב המתגלגל (חישול) חם, המצב הנמשך (מתגלגל) בקור של פלדה, דיוק ממדי גבוה, איכות משטח טובה, חספוס פני השטח נמוך, ובעל תכונות מכניות גבוהות יותר, עקב משלוח מצויר (מתגלגל) של משלוח מצב של משטח פלדה ללא כיסוי תחמוצת, ויש מתח פנימי גדול, רגיש מאוד לקורוזיה או חלודה, ובכך מצויר (מתגלגל) מצב של פלדה, האריזה, האחסון וההובלה שלו הם דרישות מחמירות יותר, בדרך כלל צריך לשמור במחסן , ועליכם לשים לב לטמפרטורה ולחות בשליטה במחסן.

זוג: כיצד להזמין פלדת מסילה

הבא: פלדת אל חלד אוסטנית 303 קלה לחיתוך